Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Ân


Sách đã xuất bản

Các sách đã xuất bản (Tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Bright peaks, Dark valleys - A comparative analysis of environmental and social conditions and development trends in five communes in Vietnam’s Northern mountain region (Sách tham khảo). The National political publishing house, 2001.

2. Sinh thái học nông nghiệp (Giáo trình). Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003.

3. Sinh thái môi trường (Giáo trình). H- Nông nghiệp, 2006.

4. Calibration and Validation of Agent-Based Models of Land Cover Change (Sách tham khảo). in Spatial Agent-based Models: Principles, Concepts and Applications. Heppenstall, A.J., Crooks, A. and Batty, M. (eds). Dordrecht: Springer, 2011.

5. An Agent-Based Modelling Application of Shifting Cultivation. in Spatial Agent-based Models: Principles, Concepts and Applications (Sách tham khảo). Heppenstall, A.J., Crooks, A. and Batty, M. (eds). Dordrecht: Springer, 2011.

6. Địa lý cảnh quan (Bài giảng). Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2012.

7. Mô hình hóa trong quản lý môi trường. H- Giáo dục Việt Nam, 2015.

close

Thông báo