Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Ân


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1972

Sinh tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

 1997

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), chuyên ngành Sinh học.

1997-2010

- Giảng viên bộ môn Sinh thái môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Điều tra sinh thái đất đai tại Học viện ITC, Hà Lan (2000);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Mô hóa và Phân tích không gian tại Đại học Leeds, Anh quốc (2010);

- Trưởng bộ môn Quản lý môi trường (2010-2012);

- Phó Giám đốc Trung tâm Sinh thái nông nghiệp (2010-2012);

- Phó Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường (2012-2013);

- Trưởng bộ môn Sinh thái nông nghiệp (từ 2012);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2015).


close

Thông báo