Các tư liệu về   Tiến sĩ khoa học Nguyễn Biểu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1940

Sinh tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

 1949-1954

Học sinh Tiểu học tại trường Minh Tân, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

 1956-1957

Học sinh trường Đức Đồng và Đức Thọ, Hà Tĩnh.

 1958-1961

Học sinh trường Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh.

1961-1967

- Học trường bổ túc ngoại ngữ, Gia Lâm, Hà Nội (1961);

- Sinh viên trường Đại học Tổng hợp quốc gia Kharcop, Liên Xô (1962-1967).

1967-1990

- Công tác tại Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản;

- Trưởng phòng Thạch luận;

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp Leningrat, Liên Xô (1970-1974);

- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật địa chất;

- Phó giám đốc Phân viện Địa chất;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Leningrat, Liên Xô (1988).

1991-2002
Giám đốc Trung tâm Địa chất khoáng sản biển (MGMC) (nay là Trung tâm Điều tra tài nguyên và môi trường biển).
2002
Nghỉ hưu.


close

Thông báo