Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO
Hướng dẫn Cao học: 15 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 10 luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Lạc Hồng, “Nghiên cứu nâng cao độ chính xác bắn cho đạn tên lửa phản lực bắn loạt”, 1996. Hướng dẫn chính.

2. Đỗ Duy Thái, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo súng cối giảm trọng lượng trên cơ sở ứng dụng hợp lý vật liệu Composite phù hợp thực tế Việt Nam", 2001-2005. Hướng dẫn chính.

3. Nguyễn Thái Dũng, “Nghiên cứu tạo tải trọng ngắn hạn phù hợp bằng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn phục vụ chẩn đoán chất lượng kết cấu công trình”, 2002.

4. Vũ Văn Binh, “Nâng cao độ chính xác của hệ thống định vị nguồn âm thanh trong pháo binh”, 2002.

5. Nguyễn Văn Đức, “Thiết kế động cơ tên lửa nhiên liệu rắn của các tên lửa tầm ngắn cỡ nhỏ không điều khiển theo chỉ tiêu khối lượng thoả mãn tối đa các yêu cầu chiến kỹ thuật”, 2002-2006. Hướng dẫn chính.

6. Nguyễn Chiến Hạm, “Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xung - nhiệt đến độ bền của ống phóng Composite cốt sợi sử dụng trong các tổ hợp phóng loạt”, 2003-2007. Hướng dẫn chính.

7. Hoàng Trọng Quỳnh, “Nghiên cứu quá trình làm việc của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn có tính đến sự không ổn định của dòng sản phẩm cháy và tổn thất nhiệt”, 2004. Hướng dẫn chính.

8. Bùi Trọng Tuấn, “Nghiên cứu tác động của quá trình xung nhiệt động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cỡ nhỏ đối với loa phụt”, 2006-2010. Hướng dẫn chính.

9. Đỗ Văn Điệp, “Nâng cao ổn định bắn của súng pháo trên nền đàn hồi”, 2008-2012. Hướng dẫn chính.

10. Đoàn Học Dân, “Động lực học pháo cao xạ 23 mm đặt trên xe bánh lốp”.