Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Cao Tưởng


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Chùa Keo: Thần Quảng Tự. Đỗ Văn Ninh, Trịnh Cao Tưởng. Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1974.

2. Non nước Đồ Sơn. Trịnh Cao Tưởng. H - Văn hoá, 1978.

3. Hà Nội thời đại đồng và sắt sớm. Trịnh Cao Tưởng, Trịnh Sinh. H- Hà Nội, 1982.

4. Huế. Lê Văn Hảo, Trịnh Cao Tưởng, Phan Thuận An. H - Văn hoá, 1985.

5. Spirit of Vietnam. Orange Coast College Fine arts gallery. LA. 2001.

6. Khảo cổ học Việt Nam. Tập 3: Khảo cổ học lịch sử Việt Nam. Đồng tác giả.  H - Khoa học xã hội, 2002.

7. Thành hoàng ở Việt Nam và Shinto ở Nhật Bản: Một nghiên cứu so sánh. Trịnh Cao Tưởng. H - Văn hoá Thông tin, 2005.

8. Một chặng đường tìm về quá khứ. Trịnh Cao Tưởng. H - Khoa học xã hội, 2007.

9. Kiến trúc cổ Việt Nam từ cái nhìn khảo cổ học. Trịnh Cao Tưởng. H - Xây dựng, 2007.

close

Thông báo