Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý Anh


Sách đã xuất bản

1. Ứng dụng công nghệ cao: Sản xuất khoai tây giống sạch bệnh. Nguyễn Quang Thạch (Chủ biên), Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Lý Anh. Trung tâm Tin học nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004.

2. Lan Hồ điệp (Phalaenipsis): kỹ thuật chọn tạo, nhân giống và nuôi trồng (Sách chuyên khảo). Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Thị Lâm Hải. H- Nông nghiệp, 2005.

3. Công nghệ sinh học nông nghiệp (Giáo trình Cao đẳng sư phạm). Nguyễn Quang Thạch (Chủ biên), Nguyễn Thị Lý Anh. H- Đại học Sư phạm, 2007.

4. Công nghệ sinh học nông nghiệp (Giáo trình).  Nguyễn Quang Thạch (Chủ biên), Nguyễn Thị Lý Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo. H- Nông nghiệp, 2005.

close

Thông báo