Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1957

Sinh tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

1978

Tốt nghiệp chuyên ngành Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 1979-1987

Cán bộ nghiên cứu, Công ty Dược liệu trung ương I.

 1987-1990

Giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

1991-1995
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Công nghệ sinh học tại Học viện Nông nghiệp Moskva, Liên bang Nga.
Từ 1995

- Giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (từ 2008 là Đại học Nông nghiệp Hà Nội);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2006).


close

Thông báo