Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý Anh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: (Lĩnh vực Nông học)

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Công nghệ Sinh học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Học viện Nông nghiệp Moskva, Liên bang Nga.

 

close

Thông báo