Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Sử dụng chỉ thị phân tử RAPD đánh giá sự đa dạng di truyền của một số dòng giống lúa phục vụ chọn tạo giống ưu thế lai. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2007.

2. Xây dựng hệ thống tái sinh in vitro phục vụ chuyển gen cho cây lily "Siberia". Đồng tác giả. In trong: Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, 2007.

3. Nghiên cứu chuyển gen GFP (green fluorecent protein) vào cây Lilium “Siberia” nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học "Công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa", Đà Lạt, 2007.

4. Nhân giống cây bạch đàn "“Urophylla U6” bằng kỹ thuật thủy canh. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 4-2008.

5. Nghiên cứu nuôi cấp in vitro cây hoa đào Nhật Tân. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 7, số 4, 2009.

6. Nghiên cứu tái sinh in vitro và chuyển gen GFP vào cây hoa loa kèn. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 7, số 2, 2009.

7. Nghiên cứu chuyển gen cho cây hoa loa kèn nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens”. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi di truyền và Quản lý an toàn sinh học, 2009.

8. Nhân nhanh in vitro và xác định sự biểu hiện của gen chuyển ở các dòng đồng tiền được chuyển gen. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi di truyền và Quản lý an toàn sinh học, 2009.

9. Ảnh hưởng của xử lý Ethylmethane sunphonate đối với cây cẩm chướng in vitro. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 2009.

10. Ảnh hưởng của xử lý tia gamma in vitro đối với cây cẩm chướng (D.caryophyllus). Đồng tác giả. In trong: Báo cáo Hội nghị Khoa học công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ VIII, Nha Trang, 8-2009.

11. Nghiên cứu nhân giống hoa cẩm chướng bằng kỹ thuật khí canh. Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 8, 2010.

12. The effect of ethylmethane sulphonate in vitro treatment on carnation (Dianthus caryophyllus L.). Đồng tác giả. In trong: Báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học nông nghiệp Cuba, Lahabana, 11-2010.       

13. Hiệu quả xử lý ÉM in vitro đối với cây hoa cẩm chướng (D.caryophyllus). Đồng tác giả. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4, 2011.

14. Nghiên cứu đa dạng di truyền và sinh trưởng, phát triển của một số dòng cẩm chướng đột biến phóng xạ. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ IX, Ninh Thuận, 8-2011.

15. Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lan Hoàng thảo Thạch hộc (Dendrobium Lindl). Đồng tác giả.  Tạp chí Khoa học và Phát trển, tập 9, số 6, 2011.

16. Nghiên cứu làm sạch virus cho cây tỏi ta (Allium sativum L.) bằng nuôi cấy meristem. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 2, 2012.

17. Ảnh hưởng của dinh dưỡng qua lá đến quá trình sinh trưởng của lan Hoàng thảo Ngọc vạn vàng ánh (Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Gia lâm, Hà Nội. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 10, số 2, 2012.

18. Nhân giống in vitro loài lan Dendrrobium fimbriatum (Hoàng thảo long nhãn). Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 10, 2012.   

close

Thông báo