Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Cảnh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1958

Sinh tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 1979

Tốt nghiệp chuyên ngành Trồng trọt, trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

 1980-1983

- Giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I (4-1980 đến 12-1980);

- Tham gia quân đội, đơn vị F354, Quân khu Thủ đô (1980-1983).

1983-1988

- Giảng viên bộ môn Canh tác thủy nông, khoa Quản lý ruộng đất, trường Đại học Nông nghiệp I(1983-2000);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Thủy nông cải tạo đất tại trường Đại học Nông nghiệp I (1995);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thủy nông cải tạo đất tại trường Đại học Nông nghiệp I (2000);

- Phó Trưởng khoa Quản lý đất đai (2001-2006);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2006);

- Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (2007-2010);

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp I (từ 2010).


 

 

 
close

Thông báo