Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Cảnh


Các đề tài nghiên cứu

Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Hoàn thiện hệ thống thâm canh lúa mới giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường. 2005-2006.

2. Nghiên cứu và phát triển công nghệ bón phân viên nén cho ngô tại Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng. 2006-2008.

3. Chuyển giao công nghệ thâm canh mới tiết kiệm chi phí đầu vào để nâng cao năng suất lúa và ngô tại huyện Tuyên Hoá - Quảng Bình. 2007-2008.

4. Ứng dụng các giải pháp sinh học trong tuyển chọn, phục tráng giống cói và xây dựng quy trình thâm canh tổng hợp nhằm phát triển sản xuất cói bền vững, hiệu quả cao tại các vùng trồng cói. 2008-2010.

5. Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân viên nén phục vụ thâm canh ngô trên đất dốc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung, huyện Mai Sơn -  tỉnh Sơn La. 2009-2010.

6. Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng phân viên nén hữu cơ, vô bằng công nghệ sinh học ở quy mô cộng đồng thôn, xã phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 2009-2010.

7. Đánh giá tác động của dịch chiết thực vật đến`sinh trưởng, phát triển của nhóm vi khuẩn amon hóa và enzym của chúng làm cơ sở để nâng cao hiệu suất sử dụng đạm của cây trồng. 2011-2013.

 

 

 

close

Thông báo