Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền


Sách đã xuất bản

1. Hysys trong mô phỏng công nghệ hoá học. Nguyễn Thị Minh Hiền. H- Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

2. Mô phỏng các quá trình cơ bản trong công nghệ hoá học. Nguyễn Thị Minh Hiền. H- Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014.