Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1948

Sinh tại tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

1971

Tốt nghiệp khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1971-2014

- Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ ngành Hóa học tại Viện Hoá Lý - Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1982-1986);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Hóa học (1996);

- Phó Trưởng phòng Thí nghiệm công nghệ lọc hoá dầu và Vật liệu xúc tác, Viện Công nghệ Hoá học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2001-2008).

Từ 2014

Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, trường Đại học Đại Nam.