Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Đạo


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1954

Sinh tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

 1978

Tốt nghiệp chuyên ngành Dân tộc học tại khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1979-2005

- Cán bộ nghiên cứu tại Viện Dân tộc học;

- Thực tập sinh khoa học tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (1990);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học tại Viện Dân tộc học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1993).

 2005-2015

- Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Tây Nguyên, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2005-2009);

- Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học (2009-2015);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Dân tộc học (2013).

Từ 2-2015
Cán bộ nghiên cứu tại Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.