Các tư liệu về  Phó Giáo sư Trần Đức Dục


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1936

Sinh tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

 1945-1952

Học trường Tiểu học tại thành phố Vinh và trường làng tại Hưng Yên.

 1952-1958

- Học trường tư thục xã Nho Lâm và xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (1952-1955);

- Thư ký văn phòng tại Ủy ban hành chính xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hải Dương (1952-1955);

- Cán bộ kỹ thuật về xây dựng khu Thủy lợi - Kiến trúc Tả Ngạn, tỉnh Hưng Yên (1955-1956);

- Cán bộ kỹ thuật Ty Thủy lợi - Kiến trúc tỉnh Hưng Yên (1956-1958).

 1958-1961

- Học cấp 3 Bổ túc văn hóa tại Ty Giáo dục tỉnh Hưng Yên (1958-1960);

- Phụ trách phòng, Trưởng phòng Thiết kế quy hoạch và kiến trúc Ty Kiến trúc tỉnh Hưng Yên (1958-1961).

 1961-1965 Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 1965-1966 Cán bộ giảng dạy khoa Kỹ sư kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội.
1966-1997

- Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế xây dựng, khoa Kỹ sư kinh tế, Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm khoa Kỹ sư kinh tế, Đại học Xây dựng Hà Nội;

- Chuyên gia giảng dạy tại Đại học Kinh tế Phnompenh, Campuchia;

- Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1990);

- Được phong học hàm Phó Giáo sư (1992).

 1998-2010

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà (1998-2010).

2011-2017
Thành viên sáng lập, Phó Hiệu trưởng thường trực kiêm Trưởng phòng Quản lý đào tạo, giảng dạy tại trường Đại học Kinh Bắc.
Từ 4-2017 Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Kinh Bắc.

 

close

Thông báo