Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1935

Sinh tại thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

 

1942-1947

 

- Học tại trường École Primaire de Hatinh (trường Tiểu học Hà Tĩnh) (1942-1945);

- Học tiếng Pháp tại trường École Primaire de Hatinh (trường Tiểu học Hà Tĩnh) (1945-1947).

 1948-1950

Học tại trường tư thục Thanh Việt (1948-1950);

 1956-1958

Học tại trường Bổ túc văn hóa công nông trung ương.

1960-1965

- Sinh viên trường Đại học Mỏ Moskva, Liên Xô (1960-1961);

- Sinh viên trường Đại học Mỏ Leningrad, Liên Xô (1962-1965).
1966-1973

- Công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1966);

- Cán bộ giảng dạy khoa Trắc địa mỏ, trường Đại học Mỏ - Địa chất (1966-1967);

- Phó bộ môn Trắc địa mỏ, trường Đại học Mỏ - Địa chất (1967-1972);

- Học viên khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1972-1973).

1974-1977
Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Mỏ Leningrad, Liên Xô.
1977-1989 Chủ nhiệm bộ môn Trắc địa mỏ, Đại học Mỏ - Địa chất.
1989-1991 Giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Oran, Algérie.
1991-2001 - Cán bộ giảng dạy bộ môn Trắc địa mỏ, trường Đại học Mỏ - Địa chất (1991-2001);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1996).

2001 Nghỉ hưu.


close

Thông báo