Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu tính chất và quá trình dịch chuyển, biến dạng đất đá mỏ và mặt đất do ảnh hưởng của khai thác hầm lò trong điều kiện có cá đứt gãy, kiến tạo dạng khối (Áp dụng cho vùng bể than Quảng Ninh, Việt Nam).

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Trắc địa mỏ

Người hướng dẫn: GS Usacop I.N, TSKH Zemixep V.N

Năm bảo vệ: 1974

Đơn vị bảo vệ: Đại học Mỏ Leningrad, Liên Xô (nay là Đại học Mỏ Saint Peterburg, Liên bang Nga).


close

Thông báo