Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 1 luận văn Thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Tuấn Hảo.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Quang Thắng, "Phân tích so sánh và chọn phương pháp xử lý số liệu lưới trắc địa mặt đất trên lãnh thổ Việt Nam", 1993.

2. Kiều Kim Trúc, "Nghiên cứu sự biến dạng bờ mỏ và các biện pháp điều khiển hợp lý", 1996.

3. Trần Minh Thế, "Hình học hóa các đứt gãy kiến tạo".

 

close

Thông báo