Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Thúy Xiêm


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1962

Sinh tại Hưng Yên.

1987 

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Quản lý sản xuất nông-công nghiệp, trường Đại học Kinh tế Sofia, Bulgaria.

 Từ 1988

- Công tác tại trường Đại học Kinh tế quốc dân;

- Bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế tài chính, Đại học Tổng hợp London (SOAS), Vương quốc Anh (1996);

- Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế quốc dân (2002).;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2006).