Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 16 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Caroline Deschamp (ISMRA-ENSI de Caen), Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

2. Trần Thụy Tuyết Mai, 2005.

3. Nguyễn Trung Thành, 2006.

4. Lâm Hoa Hùng, 2008.

5. Ngô Thị Bích Thu, 2009.

6. Lê Vĩnh Thông, 2010.

7. Nguyễn Hoàng Quý, 2010.

8. Trịnh Thị Kim Chi, 2010.

9. Nguyễn Gia Định, 2011.

10. Nguyễn Hương Giang, 2011.

11. Nguyễn Thị Lương, 2011.

12. Nguyễn Văn Dũng, 2011.

13. Ngô Thị Mỹ Thanh, 2011.

14. Đặng Nguyễn Vân Kha, 2011.

15. Lê Minh Hiệp, 2011.

16. Võ Đức Thắng, 2011.

 

close

Thông báo