Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chiến


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1972

Sinh tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

1988-1993

Sinh viên chuyên ngành Bào chế, trường Đại học Dược Hà Nội.

 1993-1995

Chuyên viên kiểm nghiệm xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1 Hà Nội.

 1995-2002

- Giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội;

- Học viên Cao học trường Đại học Dược Hà Nội (1996-1999).

2002-2006
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Bào chế tại Oregon State University, USA.
2006-2007

- Thực tập sinh tại Tập đoàn sản xuất Dược phẩm Novartis, USA;

- Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Oregon State University, USA.

Từ 2007

- Giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội;

- Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Dược phẩm quốc gia (từ 2012);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).