Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chiến


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 12 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Hùng Minh, 2011.

2. Nguyễn Hạnh Thủy, 2012.

3. Trần Minh Đức, 2013.

4. Vũ Ngọc Thắng, 2013.

5. Nguyễn Thị Thùy Trang, 2015.

6. Phạm Hiền Giang, 2015.

7. Trần Ngọc Bảo, 2015.

8. Khuất Bá Linh.

9. Trịnh Văn Lương.

10. Hoàng Thị Hương.

11. Nguyễn Thị Phương Thúy.

12. Bùi Thị Vân.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Duy Thư, trường Đại học Dược, 2010-2014.

2. Lương Quang Anh, Học viện Quân y, 2011-2014.

3. Lê Đình Quang, trường Đại học Dược, 2013-2016.

4. Hồ Hoàng Nhân, trường Đại học Dược, 2014-2018.