Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chiến


Các đề tài nghiên cứu

1.  Nghiên cứu bào chế pellet melatonin giải phóng kéo dài. Đề tài cấp Cơ sở, 2009-2010. Nguyễn Ngọc Chiến (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu bào chế viên nén gliclazid giải phóng kéo dài. Đề tài cấp Cơ sở, 2010-2011. Nguyễn Ngọc Chiến (Chủ nhiệm).

3. Thẩm định phương pháp định lượng gliclazid trong huyết tương chó, ứng dụng vào nghiên cứu sinh khả dụng. Đề tài cấp Cơ sở, 2012-2013. Nguyễn Ngọc Chiến (Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu bào chế một số thuốc viên điều trị bệnh tim mạch và tiểu đường giải phóng kéo dài sử dụng tá dược HPMC tạo cốt thân nước. Đề tài cấp Nhà nước, 2012-2015. Nguyễn Ngọc Chiến (Tham gia).

5. Nghiên cứu bào chế một số thuốc viên điều trị bệnh tim mạch và tiểu đường giải phóng kéo dài sử dụng tá dược HPMC tạo cốt thân nước. Đề tài cấp Bộ, 2012-2015. Nguyễn Ngọc Chiến (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

6. Nghiên cứu bào chế viên nang chứa pellet lansoprazol bao tan trong ruột. Đề tài cấp Bộ, 2013-2014. Nguyễn Ngọc Chiến (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu bào chế, sinh khả dụng và tác dụng chống ung thư của tiểu phân nanoartesunat. Đề tài cấp Bộ, 2014-2017. Nguyễn Ngọc Chiến (Chủ nhiệm).