Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí Sỹ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1957

Sinh tại tỉnh Vĩnh Phúc.

1980

Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa lý, trường Đại học Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), Liên Xô.

1983

Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hóa lý tại trường Đại học Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), Liên Xô.

 Từ 1984

- Phó Giám đốc Trung tâm bảo vệ môi trường, Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh (1984-1996);

- Thực tập sinh tại Học viện Thủy lợi và Kỹ thuật môi trường (IHHE), Delft, Hà Lan (1987);

- Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh (1996-2000);

- Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh (từ 2000);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Hóa học (2002).


close

Thông báo