Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 9 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Văn Nhựt, "Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THPT huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi", Đại học Đà Nẵng, 2011.

2. Bùi Thế Giới, "Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục THPT huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi", Đại học Đà Nẵng, 2011.

3. Phạm Hải Anh, "Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay", Đại học Đà Nẵng, 2011.

4. Nguyễn Thị Bích Ngọc, "Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng", Đại học Đà Nẵng, 2012.

5. Phạm Ngọc Tuyến, "Biện pháp quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", Đại học Đà Nẵng, 2012.

6. Trần Thị Thanh Hòa, "Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi", Đại học Đà Nẵng, 2012.

7. Keooudone Sitthixon, "Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào", Đại học Đà Nẵng, 2012.

8. Mai Văn Minh, "Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III", Đại học Đà Nẵng, 2012.

9. Huỳnh Ngọc Thời, "Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng", Đại học Đà Nẵng, 2012.