Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Ngọc Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1977

Sinh tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

 1995-2000

Sinh viên khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 2000-2002

- Học viên Cao học chuyên ngành Công nghệ nhiệt - lạnh, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2002-2006

Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

2006-2009
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng tại Viện Kỹ thuật hóa và năng lượng, trường Đại học Nguồn tài nguyên thiên nhiên và Khoa học đời sống, Viên, Cộng hòa Áo.
2009-2013

- Giảng viên bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Phong hàm Phó Giáo sư Cơ khí (2013).

Từ 2014
Phó Trưởng bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt - lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.


close

Thông báo