Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Ngọc Anh


Các đề tài nghiên cứu

1. Xác định hệ số dẫn nhiệt để xây dựng cẩm nang tra cứu tính chất dẫn nhiệt của các loại nguyên vật liệu và sản phẩm công nông nghiệp. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-28-33, 2001-2002. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo và CGCN dây chuyền sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-cồn Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-28-39, 2001-2002. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo và CGCN dây chuyền sản xuất cồn. 2001 - 2003. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền chế biến sữa chua công suất 6000 lít/h. Đề tài cấp Bộ, mã số B2002-28-70, 2002-2003. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

5. Nghiên cứu mô hình điện để khảo sát quá trình và chế độ không ổn định. Đề tài cấp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, mã số T2003-51, 2003. Lại Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy bia. Đề tài cấp Bộ, mã số B2003-28-79, 2003-2004. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

7. Thiết kế, chế tạo và cung cấp hệ thống lạnh hóa lỏng khí CO2. 2004 - 2006. Lại Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

8. Một số vấn đề trao đổi nhiệt–trao đổi chất trong các hệ thống nhiệt-lạnh. Đề tài cấp Bộ, mã số KHCB. 32.16.04, 2004-2006. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

9. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị xác định giới hạn bắt lửa của các loại vật liệu phục vụ cho công tác phòng chống cháy. Đề tài cấp Bộ, mã số B2005-28-188, 2005-2006. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

10. Nghiên cứu, lựa chọn một số môi chất hữu cơ tiềm năng cho chu trình Rankine hữu cơ làm việc ở dải nhiệt độ trung bình. Đề tài cấp Viện, 2005-2006. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

11. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị xác định hệ số dẫn nhiệt. Đề tài cấp Viện, 2005-2006. Lại Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

12. Môi chất cho chu trình Rankine hữu cơ làm việc ở dải nhiệt độ trung bình. Đề tài cấp Viện, 2006-2008. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

13. Số liệu nhiệt động của môi chất trong kỹ thuật năng lượng. Đề tài cấp Bộ Nghiên cứu và Khoa học Áo. 2006-2009. Lại Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

14. Nghiên cứu, đánh giá và thúc đẩy việc sử dụng máy điều hòa không khí loại nhỏ hiệu suất cao ở Việt Nam. Đề tài hợp tác giữa Chính phủ Nhật Bản và trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010 -2011. Lại Ngọc Anh (Tham gia).

15. Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của động cơ đốt trong để sinh công bằng các chu trình Rankine hữu cơ tối ưu. Đề tài cấp Bộ, mã số 107.02-2010.02, 2011 - 2012. Lại Ngọc Anh (Chủ nhiệm).

close

Thông báo