Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Ngọc Anh


Các bài báo nghiên cứu

1. Về quan hệ giải tích giữa phân áp suất và nhiệt độ bão hòa của hơi nước trong không khí ẩm. Trần Văn Phú, Nguyễn Đình Tho, Nguyễn Thế Anh, Lại Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 2, 1999.

2. Quan hệ giải tích giữa áp suất và nhiệt độ bão hòa của hơi nước và vấn đề tính toán kết cấu bao che của không gian có làm lạnh nhân tạo. Trần Văn Phú, Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thế Anh, Lại Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 4, 1999.

3. Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm tương đối của không khí đến trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên. Trần Văn Phú, Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thế Anh, Lại Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 4, 2001.

4. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình dẫn nhiệt không ổn định trong các kết cấu nhiệt-lạnh dạng tấm phẳng. Lại Ngọc Anh, Đăng Quyết, Nguyễn Văn Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 5, 2001.

5. Nghiên cứu các đặc trưng chế độ làm việc không ổn định trong các kết cấu nhiệt-lạnh. Đặng Quốc Phú, Lại Ngọc Anh. In trong: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 19 Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 - 2001, 10-2001.

6. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trường nhiệt độ không ổn định trong các kết cấu nhiệt-lạnh nhiều lớp có điều kiện biên thay đổi theo thời gian. Đinh Văn Thuận, Trần Gia Mỹ, Lại Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 46, 2002.

7. Phương pháp gần đúng xác định biến thiên nhiệt độ trong quá trình đốt nóng và làm nguội. Đặng Quốc Phú, Đinh Văn Thuận, Trần Gia Mỹ, Lại Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 49, 2003.

8. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện đơn trị phi tuyến tới các đặc trưng của kết cấu nhiệt-lạnh ở chế độ nhiệt không ổn định. Đinh Văn Thuận, Lại Ngọc Anh, Nguyễn Đắc Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 50, 2003.

9. Quan hệ giữa các đại lượng điện-nhiệt trong mô hình dẫn điện-dẫn nhiệt. Đặng Quốc Phú, Lại Ngọc Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Đỗ Hoàng Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 59, 2004.

10. Môi chất cho chu trình hữu cơ làm việc ở dải nhiệt độ trung bình - Lựa chọn và nghiên cứu tính chất nhiệt động. J. Fischer, Lại Ngọc Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt, số 67, 2006.

11. Chế độ nhiệt không ổn định của các kết cấu nhiệt - lạnh các phương pháp xác định và đánh giá. Đặng Quốc Phú, Lại Ngọc Anh, Đặng Văn Cảnh. Hội nghị khoa học lần thứ 20 - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 - 2006, 10-2006.

12. Xác định biến thiên tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm trong quá trình kết đông. Đặng Quốc Phú, Lại Ngọc Anh, Vũ Ngọc Hà, Trần Xuân Mạnh, Nguyễn Bá Lâng. Hội nghị khoa học lần thứ 20 - Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 - 2006, số 5, 2006; Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt-lạnh, 2006.

13. Working Fluids for Organic Rankine Cycles. Lại Ngọc Anh, G. Koglbauer, M. Wendland, J. Fischer: Thermodynamics, September 2007.

14. Electricity Generation from Geothermal Heat and other Sustainable Energy Technology. Co-aothor. Austria-Russian Science Day: Alternative and Renewable Energy Sources, 15 October 2007.

15. Arbeitsmedien für ORC-Prozesse. Co-author. [Poster] in ProcessNet, Aachen, Germany or [abstract] in Chemie Ingenieur Technik, October 2007.

16. Equations of state and ORC Cycle efficiencies. Lại Ngọc Anh, M. Wendland, J. Fischer, Siloxanes. Thermodynamik-Kolloquium und "Ingenieurdaten", Berlin, Germany, October 2009.

17. Development of equations of state for siloxanes as working fluids for ORC Processes. Lại Ngọc Anh, M. Wendland, J. Fischer. Proceeding of 24th European symposium on applied thermodynamics, Santiago de Compostela, Spain, 2009.

18. Upward extrapolation of saturated liquid density. Lại Ngọc Anh, Martin Wendland, Johann Fischer. Fluid phase equilibria, 2009.

19. Description of linear siloxanes with PC-SAFT equation. Lại Ngọc Anh, Martin Wendland, Johann Fischer. Fluid Phase Equilibria, 2009.

20. Working fluids for high temperature Organic Rankine cycles. Lại Ngọc Anh, Martin Wendland, Johann Fischer. Energy, 2011.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo