Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiển


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1919

Sinh tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
1925 - 1934

Học chữ Nho lúc 6 tuổi, học chữ Quốc ngữ, hết bậc sơ cấp ở trường làng. Học hết Tiểu học tại Phú Thụy.

5-1934 Thi Tiểu học Pháp - Việt.
1934 - 1941

Thi vào học trường Bưởi, Hà Nội (nay là trường THPT Chu Văn An, Hà Nội)( 9 -1934);                                                                                                          Đỗ đầu kỳ thi tú tài Toàn xứ Đông Dương ( 6 -1941).

1941 - 1944

Học trường Đại học Khoa học. Tốt nghiệp Đại học Khoa học(1944) với 4 chứng chỉ: Toán đại cương, Vật lý, Hóa học và Địa chất.

1945 - 1950

Giảng viên trường Đại học Khoa học và Đại học Canh nông;    Giám học kiêm Giáo viên trường Trung học Kháng chiến Chu Văn An (1947).

1951 - 1954

Hiệu trưởng trường Sư phạm Trung cấp Trung ương; Uỷ viên Giám đốc Khu học xá Trung ương (Trường Đại học của Việt Nam đóng tại Nam Ninh, Trung Quốc); Trưởng phòng Huấn học Nha Giáo dục phổ thông.

1955 - 1965

Giảng viên Đại học Sư phạm Khoa học;                                                           Phó Chủ nhiệm Khoa  Mỏ - Địa chất, Đại học Bách khoa Hà Nội; Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Mỏ Lêningrat, Liên Xô    (1963).

1966 - 1977

Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học Tổng hợp.

1978 - 1989

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam;                                                       Ủy viên Thường trực Hội đồng Quốc gia chỉ đạo Biên soạn Từ điển Bách khoa, Viện Khoa học Việt Nam.

1989

Nghỉ hưu.

2009 Đã qua đời.

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend