Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn An.


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1961

Sinh tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

 1983

Tốt nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi, trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc (nay là trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế).

 1983-1999

- Giảng viên khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông nghiệp II Huế (nay là trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế);

- Học viên Cao học chuyên ngành Chăn nuôi, trường Đại học Nông nghiệp Thụy Điển (1997-1999).

 1999-2000

Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2000-2006

- Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Chăn nuôi, trường Đại học Nông nghiệp Thụy Điển (2000 - 2004).

Từ 2006

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (từ 2006);

- Trưởng ban Hợp tác quốc tế, Đại học Huế (2007-2009);

- Phong hàm Phó Giáo sư Chăn nuôi (2009).