Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn An.


Các bài báo nghiên cứu

Các bài viết đã được công bố (Tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. The use of local feeds for animal production in upland areas. 1996.

2. Development of pig production by improving VAC systems in upland farming. 1996.

3. Nghiên cứu sử dụng khí đốt từ phân lợn và nuôi bèo bằng nước thải túi khí. 1996.

4. Một số kết quả điều tra chất lượng đàn trâu bò và tình hình chăn nuôi trâu bò ở miền Trung. 1997.

5. Community-based Upland Natural Resource Management In Xuan Loc Commune. 1998.

6. Study on preservation methods and using cassava for feeding pigs in Thua Thien Hue province. 1999.

7. Ensiling of shrimp by-product and its utilisation in diets for pigs under farm conditions. 1999.

8. Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của đầu và vỏ tôm ở Thừa Thiên Huế. 1999.

9. Sử dụng một số cây họ đậu như nguồn thức ăn bổ sung cho trâu bò trong hệ thống canh tác miền núi. 2000.

10. Upland Natural Resource Management at Hong Ha commune. 2000.

11. Using leguminous trees as a protein supplement feed at smallholder in the upland farming. 2000.

12. Phát triển kỹ thuật cây thức ăn xanh với nông hộ - làm thế nào để lựa chọn giống tốt nhất cho người nông dân. Lê Văn An (Dịch). CIAT. IRRI, 2000.

13. Chăn nuôi lợn trong sản xuất nông nghiệp của đồng bào thiểu số ở Thừa Thiên Huế: trường hợp nghiên cứu ở xã Hồng Hạ. Tạp chí Khoa học trong nước, 2001.

14. Living with the floods: Coping and adaptation strategies of households and local institutions in central Vietnam. 2002.

15. Phát triển chăn nuôi ở vùng đồng bào dân tộc ít người: kết quả và bài học kinh nghiệm trong ba năm nghiên cứu 1997-2000 ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới. Dự án nghiên cứu QLTN vùng đồi núi dựa vào cộng đồng. 2002.

16. Phát triển kỹ thuật cây thức ăn xanh với nông hộ - làm thế nào để trồng, quản lý và sử dụng cây thức ăn. Lê Văn An (Dịch). ACIAR Monograph, No 88, 2002.

17. Phát triển các giải pháp nông nghiệp với nông hộ - Làm thế nào để tiến hành tiếp cận có sự tham gia. Lê Văn An. CIAT. IRRI, 2003.

18. Môi trường, sinh kế và thể chế địa phương: Tiến trình phi tập trung hóa ở Đông Nam Châu Á. Lê Văn An (Dịch). World Resources Institute, Washington DC, 2003.

19. Effect Of Harvesting Interval And Defoliation On Yield And Chemical Composition Of Leaves, Stems And Tubers Of Sweet Potato (ipomoea Batatas L(lam.)) plant parts. Tạp chí Khoa học quốc tế, 2003.

20. Ileal and total tract digestibility in growing pigs fed cassava root meal diets with inclusion of fresh, dry and ensiled sweet potato leaves. Tạp chí Khoa học quốc tế, 2004.

 

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối