Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính


Sách đã xuất bản

1. Nghiên cứu chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học Bt diệt côn trùng. Đồng tác giả. Hướng dẫn sử dụng thuốc sinh học Viện Bảo vệ Thực vật, 1996.

2. VAC trong trường học. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1997.

3. Virus học. Nguyễn Thị Chính (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

4. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp (Bài giảng). Nguyễn Thị Chính (Chủ biên). 2004.

5. Vi sinh vật trong y học. Nguyễn Thị Chính (Chủ biên). H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

6. Vi sinh vật trong môi trường đất (Bài giảng). Nguyễn Thị Chính (Chủ biên). 2005.

close

Thông báo