Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1947

Sinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

1972

- Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Purkyne BRNO, Tiệp Khắc;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Purkyne BRNO, Tiệp Khắc.

 Từ 1972

- Công tác tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Purkyne BRNO, Tiệp Khắc (1987);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1997);

- Phó Chủ nhiệm bộ môn Vi sinh, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sản xuất từ nấm và vi khuẩn;

- Ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ trí thức Hà Nội;

- Thành viên mạng lưới Nấm quốc tế;

- Cố vấn đặc biệt về nấm ăn, nấm dược liệu cho huyện Giang Sơn, tỉnh Hằng Châu, Trung Quốc.


close

Thông báo