Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 13 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

 

close

Thông báo