Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính


Các đề tài nghiên cứu

1. Chuyển hoá nguồn xenluloza thành protein. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 180-04-06, 1981-1985. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm ăn quí, nấm dược liệu và các biện pháp phòng chống bệnh trong sản xuất nấm. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC 08-03, 1991 - 1995. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu cây bông phía Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC 07.02, 1991-1995. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

4. Nghiên cứu sử dụng thuốc sinh học trong bảo vệ thực vật. Đề tài thuộc dự án của Tổ chức Bánh mỳ thế giới, mã số VNM 9510-030, 1991 - 1995. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

5. Nghiên cứu thăm dò biện pháp gây tạo trầm hương ở loài cây Dó trầm (Aquilaria crassna piera). Đề tài cấp Bộ, 1993 - 1995. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

6. Nghiên cứu khảo sát và xây dựng dự án sản xuất nấm ở hai huyện Tủa Chùa - Lai Châu, Yên Châu- Sơn La. Dự án Phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà - hợp tác kỹ thuật Việt Đức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1995. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng nấm có hoạt tính sinh học cao. Đề tài nghiên cứu cơ bản, 1996 - 1997. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

8. Sản xuất và ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học Bt trong phòng trừ sâu hại cây trồng. Đề tài thuộc dự án của Tổ chức Bánh mỳ thế giới, mã số VNM 9510-017, 1996 - 1998. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

9. Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm hoá sinh học trừ bệnh thối thân, thối rễ và vàng lá ở thực vật. Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 02-08, 1996 - 1998. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm đề tài nhánh).

10. Hoàn thiện công nghệ sản xuất thử một số chủng nấm linh chi phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Dự án sản xuất thử cấp Nhà nước, mã số 1967 QĐ/BKHCNMT, 1999 - 2000. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

11. Phát triển công nghệ sản xuất nấm dược liệu phục vụ tăng cường sức khoẻ. Đề tài hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc theo Nghị định thư chính phủ, 2003 - 2004. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

12. Đặc điểm sinh học của nấm búp (A. blazei) nhập ngoại có khả năng chống ung thư. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 - 2006. Nguyễn Thị Chính (Chủ nhiệm).

close

Thông báo