Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính


Các bài báo nghiên cứu

1. Cơ chất Lignoxenluloza như rơm lúa mì cho việc nuôi trồng nấm sò không thanh trùng. Đồng tác giả. Trường Đại học Tổng hợp Purkyne (UJEP) Tiệp Khắc, 1985.

2. Nghiên cứu sản xuất nấm ăn ở Việt Nam. Đồng tác giả. Tạp chí Nấm của Tiệp Khắc, số 20, 11-1985.

3. Chế biến giá thể rút ngắn thời gian lên men, tăng năng suất nấm. Nguyễn Thị Chính. In trong: Báo cáo tại Hội thảo Nấm toàn quốc, Hà Nội, 1992.

4. Phân lập, xác định bệnh trong sản xuất nấm mỡ, nấm rơm và các biện pháp phòng chống. Nguyễn Thị Chính. In trong: Báo cáo tại tiểu ban Môi trường, Hội nghị Công nghệ sinh học và hoá sinh toàn Quốc, 1995.

5. Nghiên cứu phương pháp kiểm tra chất lượng của chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringiensis (Bt). Đồng tác giả. Cục Bảo vệ thực vật, 1995.

6. Sử dụng Bacillus licheniformis trong công nghệ sản xuất nấm sò cơ chất không khử trùng. Đồng tác giả. Chuyên đề Vi sinh vật và công nghệ sinh học, 1995.

7. Nghiên cứu sản xuất đồ uống giàu dinh dưỡng bằng lên men lactic. Đồng tác giả. Chuyên đề Vi sinh vật học và công nghệ sinh học, 1995.

8. Nghiên cứu sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học Bt trong diệt trừ sâu hại. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo tại Hội thảo toàn quốc “Thuốc trừ sâu sinh học trong bảo vệ thực vật”, 1995.

9. Nghiên cứu sản xuất Bt ở nồi lên men lớn và ứng dụng diệt sâu ở Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo tại Hội nghị quốc tế “Công nghệ sinh học của Bacillus thuringiensis và ảnh hưởng của nó tới môi trường” lần thứ 2 tại Thái Lan, 11-1996.

10. Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong công nghệ sản xuất nấm sò, nấm rơm và nấm mỡ cho năng suất cao. Đồng tác giả. In trong: Tóm tắt các báo cáo tại Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên, 4-1998.

11. Phân lập, xác định vi khuẩn Bacillus trong rơm lên men ảnh hưởng tới sự phát triển của nấm sò (Pleurotus ostreatus). Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, Đại học Khoa học tự nhiên, tập XIV, số 4, 1998.

12. Nghiên cứu công nghệ sản xuất sinh khối và một số hoạt chất sinh học của nấm linh chi (Ganoderma lucidum). Nguyễn Thị Chính. In trong: Tóm tắt Báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học tự nhiên, 4-1998.

13. Nghiên cứu một số hoạt chất sinh học và tác dụng của nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trong chữa bệnh. Đồng tác giả. In trong: Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. H- Khoa học và Kỹ thuật, 12-1999.

14. Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong phòng trừ bệnh hại cây trồng. Đồng tác giả. H- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

15. Hoạt động của Enzim trên quả thể và khuẩn ty nấm linh chi (Ganoderma lucidum). Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 9-2001.

16. Nghiên cứu một số bệnh nấm hại cây trồng và vi khuẩn chống bệnh. Đồng tác giả. Tạp chí Sinh học, 6-2003.

17. Đánh giá tỷ lệ nhiễm virut viêm gan B (HBV) khám tại Bệnh viện Giao thông vận tải I Hà Nội và sử dụng nấm linh chi cho bệnh nhân viêm gan. Đồng tác giả. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học các nhà khoa học nữ với sự phát triển khoa học & công nghệ, 10-2004.

18. Nghiên cứu một số thành phần và hoạt chất sinh học của nấm linh chi Ganoderma lucidum nuôi trồng ở Việt Nam. Đồng tác giả. Hội thảo khoa học nữ lần thứ 9, 11-2004.

19. Khả năng sửa chữa đột biến gen của nấm linh chi Ganoderma lucidum đối với Saccharomyces cerevisiae. Đồng tác giả. In trong: Tóm tắt các báo cáo tại Hội nghị khoa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 11-2004.

20. Sterin C, a New Antioxidant from the Mycelial Culture of the Mushroom Stereum hirsutum. Co-author. Agric. Chem. Bitechnol, No  48(1), 2005.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo