Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Ái Khuê


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1961

Sinh tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

 1979-1983

Sinh viên Đại học Vinh.

1985-2005

- Công tác tại trường Cao đẳng Y tế Nghệ An;

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại Đại học Vinh (1998);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Vinh (2004).

 Từ 2006

- Giảng viên Đại học Vinh;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2010).


close

Thông báo