Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Ái Khuê


Các đề tài nghiên cứu

Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu tác dụng của thực phẩm chức năng đối với vận động viên quốc gia. 2001-2005.

2. Nghiên cứu tác dụng của bài tập Đi bộ và Aerobic đối với người thừa cân, béo phì. 2005-2006.

3. Nghiên cứu sự biển đổi một số chỉ tiêu tim mạch sau một số bài tập có chu kỳ ở sinh viên khoa Giáo dục thể chất. 2006.

4. Nghiên cứu tác dụng của khí công đối với bệnh nhân hen suyễn. 2006-2007.

5. Nghiên cứu một số chỉ số sinh học ở những người thừa cân – béo phì độ tuổi 45-60 tại phường Lê Mao – thành phố Vinh. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số T2007-11-11, 2007.

6. Đánh giá tác dụng của một số bài tập thể dục giảm cân cho người thừa cân, béo phì thông qua một số chỉ tiêu sinh học. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số T2008-11-10, 2008.

7. Xây dựng chương trình thể dục phù hợp sức khỏe người cao tuổi. 2009-2010.

8. Nghiên cứu ứng dụng Yoga trong phòng tiến triển tiền đái tháo đường thành bệnh đái tháo đường. 2011.

9. Nghiên cứu tác dụng của yoga lên một số chỉ số hình thái, sinh lý, hoá sinh ở người đái tháo đường. 2011-2012.

10. Đánh giá hiệu quả của thực hành yoga lên huyết áp và các yếu tố liên quan của bệnh nhân tăng huyết áp giai đoạn I. 2012-2013.

11. Nghiên cứu ứng dụng một số Pranayama Yoga cải thiện chức năng hô hấp cho người bị hen suyễn. 2013-2014.

12. Đánh giá tác dụng của thực hành Hatha Yoga lên một số chỉ tiêu hô hấp ở bệnh nhân bị hen suyễn. 2014-2015.

13. Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể dục mắt trong phòng và chữa trị cận thị khúc xạ. 2014-2015.

14. Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể dục phòng chống té ngã cho người cao tuổi. 2015.

15. Nghiên cứu tác dụng của Yoga đối với sức khỏe phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. 2015.

16. Nghiên cứu sự biển đổi một số chỉ tiêu tim mạch sau một số bài tập có chu kỳ ở sinh viên khoa Giáo dục thể chất - trường Đại học Vinh. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số T2006-11-11.

17. Xây dựng một số chương trình tập luyện TDTT phù hợp với sức khoẻ người cao tuổi. Đề tài cấp Bộ, mã số B2009-57.