Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bạch Huy Cường


Sách đã xuất bản

* Sách đã được xuất bản (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Cầu Quân sự (Giáo trình). Bạch Huy Cường. Trường Sĩ quan Công binh.

2. Cầu quân sự tháo lắp bằng thép (Giáo trình). Bạch Huy Cường.

3. Điều lệ ngụy trang, cấp nước dã chiến (Giáo trình). Đồng tác giả.

4. Các chuyên đề Công binh: Vượt sông; Mìn; Ngụy trang....

5. Từ điển Công binh. Đồng tác giả.

6. Từ điển Quân sự. Đồng tác giả.

7. Khôi phục các công trình bị phá hủy. Đồng dịch giả.

close

Thông báo