Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bạch Huy Cường


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1931

Sinh tại Hà Nội.

1941-1947

- Hoàn thành bậc Tiểu học tại trường Léonet, Hà Nội (1941);

- Học sinh trường Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An (khoảng 1946).

 1947-1950

Thợ máy chuyên nghiệp điện thoại công tác tại Nha Bưu điện Khu 10 (Lập Thạch, Vĩnh Yên); Nha Bưu điện Liên khu 10; Nha Bưu điện Trung ương.

1950-1997

- Tham gia Quân đội, học trường Sĩ quan Lục quân (1950-1951);

- Hoàn thành chương trình trung học (bổ túc văn hóa);

- Giảng viên quân sự (công binh) tại trường Sĩ quan Công binh (1957-1967);

- Học viên Học viện Cao cấp Công binh Trường Sa, Trung Quốc (1957-1958);

- Học hàm thụ tại Đại học Giao thông vận tải (1960-1964);

- Nghiên cứu sinh tại Học viện Công binh mang tên Kuybyshev, Liên Xô (1967-1971);

- Tổ chức xây dựng Viện Kỹ thuật Công binh; Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công binh (1977);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1991).

1997 Nghỉ hưu tại Hà Nội.

 

close

Thông báo