Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bạch Huy Cường


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu các định hướng kết cấu cầu quân sự tháo lắp bằng thép phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Kỹ thuật Quân sự

Người hướng dẫn: PGS.PTS Nhivin & GS.TS Lujin

Năm bảo vệ: 1971

Đơn vị bảo vệ: Học viện Công binh mang tên Kuybyshev.


close

Thông báo