Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hiến Bằng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1955 

Sinh tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

 1976

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Việt Bắc;

1976-2015

- Công tác tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên;

- Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1983);

- Bảo vệ luận án Tiến sỹ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1999);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2009).

2015 Nghỉ hưu.

 

close

Thông báo