Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hiến Bằng


Các đề tài nghiên cứu

Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ):

1. Các định lý phân rã đối với lớp các không gian Frechet. Đề tài cấp Cơ sở, 2001.

2. Xây dựng chương trình đại học tại chức ngành toán và toán – tin. Đề tài cấp Cơ sở, 2003.

3. Một vài kết quả về hàm chỉnh hình trên các tập cân. Đề tài cấp Cơ sở, 2004.

4. Xây dựng đề cương bài giảng và bài giảng điện tử môn giải tích hàm nâng cao. Đề tài cấp Cơ sở, 2011.

5. Một số ứng dụng của các tính chất tô pô tuyến tính trong giải tích phức trên không gian lồi địa phương. Đề tài cấp Bộ, mã số B2007- TN04-03.

6. Một số ứng dụng của lý thuyết đa thế vị trong giải tích phức nhiều biến. Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, mã số ĐH2014-TN04-01.

close

Thông báo