Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1955

Sinh  tại Hà Nội.
1961-1974

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ (1972);

- Tham gia quân đội; xuất ngũ (1974);

- Sinh viên K15 (1974-1979) chuyên ngành Đầu máy, trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ (năm 1985 đổi tên ltrường Đại học Giao thông Vận tải).

 Từ 1979

- Giảng dạy tại bộ môn Đầu máy Diesel, trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ (nay là bộ môn Đầu máy toa xe, trường Đại học Giao thông Vận tải);

- Thực tập chuyên môn tại trường Đại học Bách khoa Poznan, Cộng hòa Ba Lan (1991-1994);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Đầu máy và sức kéo đoàn tàu, tại trường Đại học Giao thông Vận tải (1998);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Đầu máy và sức kéo đoàn tàu tại trường Đại học Giao thông Vận tải (2003);

- Trưởng bộ môn Đầu máy toa xe (từ 2007);

- Phong học hàm Phó Giáo sư  (2008);

- Phó trưởng khoa Cơ khí.


close

Thông báo