Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy và xây dựng phương pháp chẩn đoán trạng thái kỹ thuật hệ thống truyền động điện đầu máy diesel vận dụng ở Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Đầu máy và sức kéo đoàn tàu

Người hướng dẫn: PGS.TS Lại Ngọc Đường; PGS.TS Đỗ Đức Tuấn.

Năm bảo vệ: 2003

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.


close

Thông báo