Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 6 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Văn Minh, "Nghiên cứu phương pháp điều chỉnh tối ưu cho máy phát điện kéo trong hệ thống truyền động điện của đầu máy diezel sử dụng trên đường sắt Việt Nam theo quan điểm tiết kiệm năng lượng", 2004.

2. Đặng Văn Thạo, "Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán kiểm nghiệm chế độ làm việc với phụ tải dài hạn của máy điện kéo trên đầu máy diezel", 2005.

3. Nguyễn Duy Tân, "Nghiên cứu lựa chọn mô hình thiết bị hiển thị và lưu trữ các dữ liệu vận hành (hộp đen) trên các loại đầu máy của đường sắt Việt Nam", 2012.

4. Trương Quốc Anh, "Xây dựng mô hình chẩn đoán kỹ thuật cho hệ thống tự động điều chỉnh công suất đầu máy diesel truyền động điện khai thác trên đường sắt Việt Nam", 2013.

5. Lê Văn Hùng, "Nghiên cứu xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật máy phát điện tập trung của toa xe công vụ phát điện", 2014.

6. Lại Thái Phong, "Xác định mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô lắp ráp tại Việt Nam", 2014.

 

close

Thông báo