Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên,..)(Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo và lắp đặt thử nghiệm rơ le áp suất cho đầu máy diesel với cơ cấu trung gian là mạch điện tử. Đề tài cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T98-CK-83, 1999.

2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh điện áp tự động cho đầu máy Đông Phong. Đề tài cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T2000-CK-13, 2001.

3. Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo ghi và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của một số thiết bị điện trong mạch điện đầu máy diesel. Đề tài cấp Bộ GD & ĐT, mã số B2001-35-07, 2002.

4. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chẩn đoán tình trạng vận hành của động cơ điện kéo đầu máy D12E thông qua kiểm tra hiện tượng quay trượt. Đề tài cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T2004-CK-30, 2005.

5. Nghiên cứu phương pháp và thiết kế chế tạo thiết bị đánh giá trạng thái kỹ thuật của động cơ điện kéo trên đầu máy diesel thông qua đánh giá độ ngấm ẩm và mức độ đánh lửa. Đề tài cấp Bộ GD & ĐT, mã số B2005-35-106, 2007.

6. Nghiên cứu xây dựng họ đặc tính sức kéo cho đầu máy diesel truyền động điện bằng phương pháp lý thuyết. Đề tài cấp Trường Đại học Giao thông Vận tải, mã số T2008-CK-55, 2010.

7. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo ghi tốc độ và một số tham số vận hành cho đầu máy xe lửa (thử nghiệm lắp đặt trên đầu máy D14E). Đề tài cấp Bộ GD & ĐT, mã số B2011-04-4, 2013.

close

Thông báo