Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng


Các bài báo nghiên cứu

* Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo và lắp đặt hệ thống chuyển đổi cấp tốc độ tự động cho đầu máy diesel truyền động điện D13E. Đỗ Việt Dũng, Đỗ Đức Tuấn. Thông tin Khoa học kỹ thuật (Đại học Giao thông Vận tải), 2-1996.

2. Phương pháp xây dựng họ đặc tính sức kéo đầu máy diesel truyền động điện khai thác trên đường sắt Việt Nam. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), 11-1997.

3. Nghiên cứu phương pháp điều khiển tối ưu động cơ điện kéo trong hệ thống truyền động điện của đầu máy diesel theo quan điểm tiết kiệm năng lượng. Đỗ Việt Dũng. Báo cáo tại Hội nghị KHCN lần thứ 13, Trường ĐHGTVT (1996-1998), 11-1998.

4. Điều khiển tối ưu đoàn tàu bằng phương pháp tích Lagrangea. Thông báo Khoa học của các trường đại học (Bộ GD & ĐT), 2-2000.

5. Phương pháp xây dựng và phân tích mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật máy điện kéo trên đầu máy diesel. Đỗ Việt Dũng, Đỗ Đức Tuấn. In trong: Tuyển tập Công trình khoa học - Hội nghị NCKH lần thứ 14, Trường ĐHGTVT, 11-2000.

6. Một số kết quả đo ứng suất tĩnh trên giá xe, khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn. In trong: Tuyển tập Công trình khoa học - Hội nghị NCKH lần thứ 14, Trường ĐHGTVT, 11-2000.

7. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh điện áp tự động cho đầu máy Đông Phong. Thông tin Khoa học kỹ thuật (Đại học Giao thông Vận tải), số 1, 2-2001.

8. Mô hình chẩn đoán độ tin cậy của đối tượng kỹ thuật phức hợp. Lại Ngọc Đường, Đỗ Việt Dũng. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), số 3, 4-2002.

9. Xây dựng hệ thống tự động chẩn đoán bộ điều khiển trung tâm trên đầu máy D12E. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 1, 8-2002.

10. Xây dựng hệ thống tự động chẩn đoán phân mạch điện điều khiển trên đầu máy diesel truyền động điện. Lê Bá Sơn, Đỗ Việt Dũng. Tạp chí Giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), số 8, 9-2002.

11. Xác định và đánh giá độ tin cậy của các hệ thống trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trên đường sắt Việt Nam. In trong: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc năm lần thứ 7, 10-2002.

12. Cơ sở đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy của đầu máy diesel với tư cách là một hệ thống kỹ thuật phức hợp. Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Cao Nhạc, Đỗ Việt Dũng. Tạp chí Giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), số 10, 11-2002.

13. Phân tích và đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy diesel truyền động điện sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam. Đỗ Đức Tuấn, Đỗ Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 3, 3-2003.

14. Nghiên cứu xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho hệ thống tự động điều chỉnh công suất trên đầu máy diesel truyền động điện. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 5, 6-2003.

15. Tính toán thiết kế các hệ thống phụ trợ của trạm chế biến và cung cấp cát cho đầu máy tại Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 5, 6-2003.

16. Nghiên cứu xây dựng mô hình chẩn đoán trạng thái kỹ thuật cho hệ thống tự động điều chỉnh công suất trên đầu máy diesel truyền động điện và một số kết quả ứng dụng cho đầu máy D12E. In trong: Tuyển tập Các báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ngành GTVT giai đoạn 1999-2001, 6-2004.

17. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chẩn đoán kỹ thuật cho động cơ điện kéo trên đầu máy D12E. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 9, 10-2004.

18. Phương pháp điều chỉnh tối ưu bộ truyền động điện đầu máy diesel theo mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 10, 11-2005.

19. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị kiểm tra độ ngấm ẩm máy điện kéo cho đầu máy diesel. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 12, 2006.

20. Thiết lập luật điều chỉnh tối ưu cho bộ truyền động điện đầu máy D12E theo mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải), số 12, 1-2006.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo