Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1938

Sinh tại Thừa Thiên - Huế.

 1956-1959

Sinh viên chuyên ngành Sinh vật học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

 1959-2002

- Công tác tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ chuyên ngành Hóa sinh học tại trường Đại học Tổng hợp Lo'dz, Ba Lan (1974);

- Phó Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý thực vật và Hoá sinh (1976 - 1978);

- Chủ nhiệm bộ môn Hoá sinh (1978 - 1982 và 1989 - 1998);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hóa sinh học tại trường Đại học Tổng hợp Vroclav, Ba Lan (1987);

- Phong hàm Giáo sư (1991);

- Ủy viên Hội đồng học hàm chuyên ngành Sinh học trung ương (1991-2000);

- Đại biểu Quốc hội khoá IX (1992 - 1997);

- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Hội các ngành Sinh học Việt Nam;

- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hóa sinh Việt Nam;

- Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học công nghệ quốc gia (1992-2002);

- Uỷ viên Hội đồng Hoá sinh, Sinh học phân tử Châu Á-Thái Bình Dương (từ 1993);

- Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan (1994 - 2002);

- Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học (1996-2000);

- Đại biểu Quốc hội khoá X; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá X (1997 - 2002).

 Từ 2002

- Nghỉ hưu;

- Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam (2011-2016 và 2016-2021);

- Ủy viên Ban chấp hành trung ương Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2012-2017)

- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học - giáo dục của Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa VIII (2014-2019);

- Chủ tịch Hội Hóa sinh - Sinh học phân tử Việt Nam (2015-2010).


close

Thông báo