Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 5 luận văn Thạc sĩ.

1. Mai Ngọc Toàn, "So sánh một số tính chất proteinaza của sâu tơ Plutella xylostella (L.); sâu khoang, Spodoptera litura (Fabr); sâu xanh bướm trắng, Pieris rapae (L)", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.

2. Phan Thị Hà, "Nghiên cứu proteinaza của Pseudomonas N01 phân lập từ mủ bỏng, tác dụng của Momosertatin đến proteinase của chúng", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

3. Nguyễn Thị Hồng Nga, "Bước đầu nghiên cứu proteinaza của mọt đậu xanh Callosbruchus chinensis L.", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

4. Nguyễn Minh Thắng, "Polyphenol và hoạt độ ức chế một số serine proteinase từ thân và hạt gỗ vang (Caesalpinia sappan L.) và một số cây thuốc khác", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

5. Trần thị Loan, "Effect of some plant proteinase inhibitors on several bacteria influence meat quality", Đại học Quốc gia Hà Nội và University of Liege, Belgium, 2014.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 13 luận án Tiến sĩ.

1. Phan Tuấn Nghĩa, "Bước đầu nghiên cứu  các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng Momodica charantia L.", Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1985-1987.

2. Đỗ Ngọc Liên, "Một số đặc điểm cấu trúc và tổ chức của protein màng tế bào sợi thuỷ tinh thể mắt bò (MP26)", Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986-1988.   

3. Lâm Ngọc Trâm, "Bước đầu nghiên cứu các photpholipit, axit béo ở San hô, Cầu gai, Hải sâm và Ameboxit lizat (Amoebocyte lysate) ở Sam, tại vùng biển Nha Trang – Khánh Hoà", Viện Nghiên cứu biển Nha Trang, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1990-1992.

4. Dương Văn Hợp, "Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng chế phẩm glucoamilaza của Aspergillus niger trong lên men etanol từ bột sắn sống", Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991-1994.

5. Trịnh Hồng Thái, "Nghiên cứu proteinaza và chất ức chế proteinaza ở sâu xanh (Heliothis Amigera)", Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1992-1995.

6. Nguyễn Văn Lệ, "Nghiên cứu proteinaza đầu tôm, sử dụng proteinaza trong chế biến thuỷ sản", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1992-1995.

7. Bùi Phương Thuận, "Nghiên cứu đặc tính của lectin và một số chất có hoạt tính sinh học khác (proteinaza và protein ức chế proteinaza) trong huyết thanh sam Tachypleus tridentatus leach", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1994-1996.

8. Nguyễn Quang Vinh, "Nghiên cứu Lectin, Protinaza và chất ức chế Proteinaza ở một số loài rong biển (Rong đỏ, Rong lục và rong nâu) thuộc vùng biển Việt Nam", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1994-1996.

9. Nguyễn Thị Vĩnh, "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật enzim trong chế biến rượu tam xà", 1993-1996.

10. Nguyễn Huỳnh Minh Quyên, "Sự phân bố các chất kìm hãm tripxin (TI) ở cây mướp hương (Luffa cylidrica roem) và sự biến đổi của chúng trong quá trình phát triển hạt", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1993-1999.

11. Lê Trọng Quang, "Điều tra một số chỉ tiêu hoá sinh ở một số dòng đậu tương có tính chống chịu", trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1993-1999.

12. Vũ Hà, "Nghiên cứu tác dụng điều trị của AT-04 trong điều trị viêm tuỵ cấp thực nghiệm", Học viện Quân y, 1998-2001.

13. Đỗ Thị Bích Thuỷ, "Nghiên cứu thu nhận proteinaz từ một số nguồn khác nhau và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm", 2002-2005.

 

close

Thông báo